Ano, po domluvě lze stroj omezit tak, aby nejel rychleji, než je Vámi požadovaná rychlost.