Stroj do 25km/h není věkově omezen, my ovšem doporučujeme aby řidiči bylo alespoň 16 let a byl dostatečně obeznámen s pravidli silničného provozu.